Obchodní            podmínky           

Rezervace        

1) Závazná Rezervace ​

   1.1) Vybraný termín lze závazně rezerovat po uhrazení nevratné zálohy ve výši 10.000 ​ ​ Kč a podepsání smlouvy
 
2) Pronájem

​   2.1) Doba pronájmu ​

        2.1.1) Pronájem přes týden ​K dispozici dvě varianty:

​                A) pondělí, úterý, středa ​    ​

                B) úterý, středa, čtvrtek ​

         2.1.2) Pronájem přes víkend:

                C)​Pátek, sobota, neděle ​

   2.2) Předmět pronájmu ​Pronájem zahrnuje pronájem bílého sálu, cihlového sálu, zahrady a veškerého ​ ​vybavení.

3) Cena
​   3.1) cena za pronájem přes týden je 25.000 Kč ​

   3.2) cena za pronájem přes víkend je 35.000 Kč ​

   3.3) cena za pronájem v týdnu přes svátek je 35.000 Kč ​

   3.4) cena za postavení slavobrány u rybníka - mimo náš pozemek - je 5.000 Kč
 
4) Platba ​

   4.1) Záloha ​Termín pro uhrazení zálohy není stanoven, závazná rezervace termínu je možná až ​ ​po uhrazení rezervace ​

   4.2) Platba za pronájem Platba celkové částky za pronájem nejpozději dva měsíce před svatbou – hotově nebo na účet.

   ​4.3) Smlouva ​Smlouva o pronájmu bude předložena po připsání požadované částky na účet
 
5) Kauce 

    5.1) Kauce 10.000 Kč je placena pří předávání klíčů od stodoly a slouží jako zdroj pro případné  financování předmětů rozbitých nebo poškozených během pronájmu. V případě, že žádný z předmětů nebude poškozen, se záloha vrací v plném rozsahu při vracení klíčů. Při předání a přijímání klíčů bude s klientem zkontrolován stav vybavení stodoly a podepsán předávací protocol, ve kterém bude sepsán veškerý majetek včetně cen.
 

Podmínky používaní stodoly  
 1. Zákaz pouštění ohňostrojů ​

 2. Zákaz kouření ve vnitřních prostorách

 3. ​Zákaz lezení po trámech ​

 4. Zákaz upravování konstrukce stodoly ​

 5. Zákaz manipulace s ohněm uvnitř stodoly ​

 6. Zákaz rušení nočního klidu a obtěžování sousedů​

 7. Zákaz úmyslného i neúmyslného poškozování stodoly ​

 8. Zákaz manipulace s osvětlením a další elektroinstalací ​

 9. Zákaz používání elektrických zásuvek umístěných na trámech ​

 

Majitel si vyhrazuje právo tyto podmínky upravit.

Platební podminky      

- Převodem

- Hotovostí

Zpracování osobních údajů   

1.

Dodavatel shromažďuje osobní údaje kupujícího výhradně za účelem splnění svých závazků vůči kupujícímu vyplývajících z kupní smlouvy.

1.2

Dodavatel odpovídá za to, že osobní údaje kupujícího nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám.

1.3

Dodavatel shromažďuje osobní údaje kupujícího v tomto rozsahu: jméno, příjmení, elektronická poštovní adresa (e-mail), adresa trvalého bydliště, adresa dodání zboží, fakturační adresa, telefonní číslo.

1.4

V případě, že si kupující vyžádá zasílání informací o nabídce dodavatele, jejich poskytování se uskuteční zasíláním na elektronickou poštovní adresu (e-mail) kupujícího. O zrušení této služby může kupující požádat kdykoliv zprávou zaslanou elektronickou poštou na adrese stodola.hruska@gmail.com. Udělením souhlasu kupujícího se zpracováním jeho osobních údajů, kupující uděluje souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu podle tohoto článku VOP.

V Prahe dne 13.1.2019

 
 • Stodola Hruška Facebook
 • ig-logo-email

© 2019  Stodola Hruška